Specialiserade på allt inom byggställningar!

Ingen är för liten eller för stor för att kontakta oss.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

En kvinna räknar

Vi månar om kunden, deras företag och redovisning

Vi arbetar både med löpande timdebitering och fastpris per månad som inkluderar hela årets redovisning.

Vad vi gör

Våra tjänster

Löpande bokföring

Vi gör allt inom löpande bokföring, avstämning, budgetering, uppföljning, fakturering, betalningar, kund och leverantörsreskontra, balans och resultatrapporter.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter skall lämnas in en gång per år för alla som fått utdelning, hyres -och/eller ränteinkomster.

Skattedeklarationer

Det är viktigt att deklarationerna blir korrekta. Att ta in professionell hjälp med detta underlättar en hel del för er. Inkomstdeklarationer, moms, arbetsgivaravgifter och/eller periodiska sammanställningar.

Bokslut & årsredovisning

Vi hjälper Er med hela arbetet kring årsredovisningar, avstämningar, bokslutsdispositioner, avskrivningar, årsstämmoprokoll, upprättande av inkomstdeklaration, kontakter med Bolagsverket och/eller revisorn

Månadsbokslut

Det är en sak att ta ut en resultat-och balansräkning från ett bokföringsprogram, det är en annan att förstå vad man läser och om siffrorna är negativa och hur man gör dom positiva. Som företagare behöver man ha en löpande analys varje månad för att se hur det går för ens företag.

Fakturering, betalningar & inkasso

Vi hjälper Dig med Din fakturering, skicka bara ett mail eller sms till oss så ordnar vi resten. Vi fakturerar, håller koll på att kunden betalar, skickar betalningspåminnelser och hjälper till med inkasso. Behöver Du hjälp med att betala leverantörsfakturor och löner så hjälper vi Dig med det också.

Löner

Vi kan hjälpa Er med Er lönehantering och rutiner för denna. Vi kan också hjälpa Er med annonsering efter ny personal, intervjuer, anställningsbevis, förhandlingar och att t.ex avsluta en anställning

Bolagsbildningar

Bolagsbildningar kan vara ett stor steg. Vi har en bred erfarenhet av bolagsbildningar och kan hjälpa er med uppstarten av Ditt bolag. Vi kan agera ombud inför Skatteverket och Bolagsverket, allt för att underlätta hanteringen

Hos Admicora AB kan Du känna Dig trygg med att vi tar hand om Ditt företags löpande bokföring och redovisning medan Du fokuserar på Din verksamhet.

Kvinna sitter och arbetar på sin laptop
26

Verksamma år

125

Antal klienter

120

Kaffekoppar i veckan

Vi arbetar i följande program, allt efter just Ditt önskemål

FortNox

Automatiska bankkopplingar, inscanning av kvitton och fakturor, filbetalningar och digital hantering av dokument. Möjlighet för kunden att fakturera direkt i programmet. Automatiska återrapporteringar av in och utbetalningar

Visma e-ekonomi

Automatiska bankkopplingar, inscanning av kvitton och fakturor, filbetalningar och digital hantering av dokument. Möjlighet för kunden att fakturera direkt i programmet. Automatiska återrapporteringar av in och utbetalningar

Specter och Pyramid

Används av en del av våra kunder som har webshop och lagerhantering

Speedledger

Används av en del av våra kunder som vill ha en bankkoppling och göra en del av sin bokföring själva

Finago

Används av bolag i internationella koncerner för att få en överblick av alla bolags redovisning i koncernen

Kvinna arbetar på sin laptop med en kaffe i närbild

ROT & RUT

Arbetar Du med ROT och RUT jobb? Då kan vi hjälpa Dig med faktureringen och ansökan till Skatteverket.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Vi som tar hand om Din administration och bokföring

Porträtt av Yvonne Rünell

Yvonne Rünell

Aukt. redovisningskonsult

08-408 011 51

Porträtt av Nurgül Bulduk

Nurgül Bulduk

Redovisningsassistent

08-408 011 55

Har du några frågor?

Om du inte har hittat svar på det du söker, kontakta oss så hjälper vi dig gärna.